ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH: TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI VIẾT BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Thứ hai - 23/05/2022 20:24
Ngày 19/5/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Đại Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi; các đồng chí đại diện cấp ủy các TCCS Đảng trực thuộc; các tập thể, cá nhân đọat giải cuộc thi.
Đ/c Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đ/c Đỗ Thị Lý - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao giải A cho các tác giả
Đ/c Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đ/c Đỗ Thị Lý - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao giải A cho các tác giả
Là đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổ chức cuộc thi viết về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; chủ đề mới và khó nhưng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đã tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi bằng những hoạt động thiết thực, nhanh chóng lan tỏa và được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối.
Sau hơn 4 tháng phát động, đến ngày 01/5/2022, Ban Tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 161 bài dự thi có chất lượng đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối sàng lọc, lựa chọn trong tổng số 1.297 bài dự thi từ 56 TCCS Đảng trực thuộc.
Các bài dự thi đã bám sát vào nội dung Ban Tổ chức cuộc thi đề ra. Nội dung chủ đề dự thi phong phú đã góp phần tạo nên sự đa dạng cho cuộc thi; nhiều bài viết thể hiện rõ tính phát hiện, tính thời sự, đề cập những vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; có những bài viết thể hiện rõ tính chiến đấu về lý luận, đưa ra những phân tích, lập luận sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, như: Phê phán, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đấu tranh phản bác quan điểm cho rằng Việt Nam nên đi theo con đường tư bản chủ nghĩa; có những luận giải xác đáng, nhạy bén trước những vấn đề mới, có tính phức tạp như: “Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên mạng xã hội”; “Nhận diện mũi tấn công thâm độc của các thế lực thù địch vào vùng dân tộc thiểu số, biên giới để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam”; “Nhận diện và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc quan điểm của Việt Nam về vấn đề xung đột giữa Nga và Ukraine”; có những bài đề cập các chủ đề có tính thực tiễn như :“Lan tỏa tin tốt, câu chuyện đẹp - cách làm hay để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; “Vi rút tấn công trên không gian mạng”; “Chủ nghĩa nhân văn Việt Nam trong phòng, chống đại dịch Covid-19”; “Phát huy vai trò của mô hình “câu lạc bộ lý luận trẻ” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”;... 
Bên cạnh việc đề cập đến những chủ đề hay, hấp dẫn, nhiều bài dự thi đã đi sâu phân tích tình hình thực tế của sự việc, liên hệ sát với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tâm huyết đề xuất, hiến kế những giải pháp cụ thể trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay trên các lĩnh vực công tác.
Nhiều bài đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, thể hiện ý thức, trách nhiệm cao của người dự thi nói riêng và của cấp ủy các TCCS Đảng nói chung; có những bài viết được in màu trên chất liệu giấy tốt, ngoài phần nội dung chính còn có phần phụ lục minh họa bằng nhiều hình ảnh sinh động, phù hợp với nội dung chủ đề, góp phần làm tăng tính hấp dẫn, thuyết phục cho bài viết. 
Công tác chấm thi được triển khai một cách nghiêm túc, khoa học, đảm bảo đúng quy định. Các bài dự thi được Ban Giám khảo chấm theo hình thức vòng tròn và tính điểm trung bình; những bài dự thi ở các đơn vị có thành viên Ban Giám khảo thì giám khảo đó không chấm bài dự thi của đơn vị mình nhằm đảm bảo sự công bằng, khách quan cho tất cả các bài dự thi. 
Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức tặng giấy khen cho 09 tập thể có thành tích trong triển khai và tổ chức thực hiện cuộc thi; trao giấy chứng nhận cho 20 cá nhân đạt giải, trong đó có 02 giải A; 03 giải B; 05 giải C và 10 giải Khuyến khích. Giải A cuộc thi được trao cho tác giả Lê Thị Ái Quyên - Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với tác phẩm “Đấu tranh với những luận điệu sai trái, xuyên tạc quan điểm của Việt Nam đối với vấn đề xung đột Nga - Ukraine trên không gian mạng” và tác giả Mai Thị Thu Hương - Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh với tác phẩm “Nhận diện mũi tấn công thâm độc của các thế lực thù địch vào vùng dân tộc thiểu số, biên giới để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam”.
Có thể thấy, Cuộc thi đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức chặt chẽ, khoa học, được các TCCS Đảng trực thuộc đồng tình hưởng ứng và tích cực triển khai, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động tham gia, từ đó tạo được sự lan tỏa tích cực trong toàn Đảng bộ Khối. Cuộc thi bước đầu đã cụ thể hóa việc quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII, góp phần bảo vệ, tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có nội dung các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. 
Việc làm bài dự thi đã giúp cho cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới bằng hành động, việc làm cụ thể và phù hợp. Cuộc thi cũng góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua của các cấp ủy Đảng, tạo nguồn tư liệu quý phục vụ công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII, góp phần vào thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng kết trao giải, đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn thông qua cuộc thi, cán bộ, đảng viên trên lĩnh vực công tác của mình cần hiến kế, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công việc của mình, của cơ quan, hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, mong muốn các cuộc thi tiếp theo sẽ hướng trọng tâm, trọng điểm gắn với việc viết về nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những công việc thiết thực hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong thời gian tới, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm để tổ chức cuộc thi tốt hơn. Trong quá trình thực hiện, có thể đa dạng hình thức, cách thức tổ chức cuộc thi, có thể lệ phù hợp từ đó thu hút nhiều người tham gia hơn.
Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết và trao giải:
image 20220521064930 2
Đ/c Hồ Đại Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đ/c Đỗ Thị Lý - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen cho các tập thể
 
image 20220521065015 3

Đ/c Hồ Đại Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải B cho các tác giả đoạt giải
image 20220521065117 4
Đ/c Hồ Văn Chính – Phó Bí thư Thường trực ĐUK và đ/c Nguyễn Xuân Minh – Phó Bí thư ĐUK trao giải C cho các tác giả đoạt giải
image 20220521065155 5
Ban tổ chức cuộc thi trao giải khuyến khích cho các tác giả đoạt giải
image 20220521065229 6
Đại biểu xem các bài dự thi chất lượng trưng bày tại Hội nghị
image 20220521065253 7
Đ/c Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Hồ Đại Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Tổ chức Cuộc thi chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đoạt giải

Tác giả bài viết: Ngô Thùy (ĐUK)

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây