CĐCS Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu CĐCS lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ ba - 23/05/2023 08:35
Vừa qua, Công đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Nguyên Hồng - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Võ Thị Thương - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh. Đại hội cũng vinh dự đón tiếp 77 đại biểu chính thức, đại diện cho 195 đoàn viên đến từ 05 CĐCSTV trực thuộc
Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong không khí thi đua chào mừng ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng đại hội Công đoàn các cấp. Với phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội đại biểu CĐCS Sở Lao động-Thương binh và Xã hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá những kết quả đã được, chỉ ra những hạn chế, từ đó rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2023, trên cơ sở đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 phù hợp với thực tiễn và đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới.
1
Quang cảnh đại hội
Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Công đoàn Viên chức tỉnh, của Đảng Ủy Sở, Ban Chấp hành CĐCS Sở đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, lãnh đạo các Công đoàn cơ sở thành viên và cán bộ, công chức, viên chức, lao động đẩy mạnh các phong trào thi đua và hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2023 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều đổi mới về phương thức tuyên truyền, tận dụng ưu thế của internet và mạng xã hội kết hợp với hệ thống văn bản điện tử của cơ quan. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động từng bước được đảm bảo. Ban chấp hành CĐCS đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn viên được tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ, quy định có liên quan trực tiếp đến đoàn viên công đoàn. Phát huy chức năng, vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc cùng với chuyên môn thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, CĐCS Sở đã chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCSTV trực thuộc tham gia phối hợp với Thủ trưởng đơn vị để tiến hành tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức, viên chức, người lao động hàng năm, phát huy vai trò dân chủ trực tiếp và tạo điều kiện cho ĐV, NLĐ tham gia thảo luận, đưa ra các giải pháp thực hiện, ký kết giao ước thi đua, xây dựng quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị một cách có hiệu quả.
Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức đều đặn, đa dạng và sôi nổi. Giai đoạn 2015-2023, CĐCS Sở kết hợp với chuyên môn tổ chức 05 hội thi, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, tình đoàn kết. Phong trào thi đua trong nữ CB, CCVC, NLĐ cũng được tổ chức khá hiệu quả, nổi bật là phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn cuộc vận động "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Nhiều chị em đã vươn lên khẳng định mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nuôi dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc và đã được các cấp khen thưởng.
Công tác bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng và kết nạp Đảng viên mới đã được các CĐCSTV quan tâm thực hiện. Với những thành tích hoạt động phong trào công đoàn đã đạt được, năm 2017, Công đoàn cơ sở Sở nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh; năm 2018, nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 2020 nhận Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, năm 2021 nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, năm 2022 nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bằng khen của Công đoàn Việt Nam.
Bên cạnh những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2015-2023 vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Một số CĐCSTV chưa thực sự chủ động tổ chức phong trào thi đua, công tác sơ kết, tổng kết và động viên khen thưởng chưa kịp thời. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành CĐCS vẫn còn hạn chế.  Công tác kiểm tra, giám sát ở một số CĐCSTV chưa đi vào nề nếp và mang tính hình thức. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở một số cơ sở chưa chất lượng trong tổ chức hoạt động, giám sát.
5
Đồng chí Lê Nguyên Hồng,TUV, Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Nguyên Hồng, TUV, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã biểu dương và ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của BCH Công đoàn và toàn thể đoàn viên, người lao động trong cơ quan, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Đồng chí cũng đề nghị, trên cơ sở đánh giá về những hạn, tiếp tục phát động các phong trào công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 có những bước phát triển hơn.
6
Đồng chí Võ Thị Thương, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội
 Đồng chí Võ Thị Thương, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục nghiên cứu và phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ; động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trình độ tổ chức quản lý của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của CĐCS, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động.
7
Đ/c Hoàng Tuấn Anh, Chủ tịch CĐCS Sở Lao động-TB&XH
nhiệm kỳ 2015-2023 phát biểu khai mạc Đại hội
Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Lê Nguyễn Huyền Trang, Phó Giám đốc Sở được BCH Công đoàn khóa mới bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2023-2028, BCH công đoàn cũng đã bầu Phó Chủ tịch Công đoàn, bầu Ủy ban Kiểm tra công đoàn và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu 06 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Kết thúc Đại hội, 100% đoàn viên công đoàn thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong Nghị quyết. Tin tưởng  rằng với sự đoàn kết thống nhất, toàn thể đoàn viên công đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
4
Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2023 - 2028
Một số hình ảnh văn nghệ chào mừng đại hội
348254543 240951075290243 577803422612519587 n
 
348490839 818059655905901 1219979746323198965 n
348594781 1245504446329079 7028681612311837896 n

Tác giả bài viết: Diệu Thuần - CĐCS Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây