Đảng Cộng sản Việt Nam - niềm tin, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam

Chủ nhật - 02/02/2020 20:50
Trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) vào ngày 3/2/1930 là sự kiện chính trị quan trọng đối với đất nước và dân tộc. Dân tộc Việt Nam trải qua hơn 80 năm bị chìm đắm trong sự nô dịch, đàn áp, bóc lột của thực dân, phong kiến, từ đây dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đứng lên làm cách mạng, từng bước phát triển, giành những thắng lợi vĩ đại. Từ đó đến nay, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội được thực tiễn lịch sử ghi nhận và quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam - niềm tin, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam
Trải qua 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng CSVN đã từng bước thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình. 15 năm sau khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đánh đuổi đế quốc, thực dân, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Khi thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam, cả dân tộc đã nghe theo lời kêu gọi của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện cuộc kháng chiến trường kì và cuối cùng đã giành được thắng lợi to lớn, đánh thắng đế quốc xâm lược và lập lại hòa bình ở miền Bắc Việt Nam. Tiếp đó, bằng đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và tinh thần đấu tranh anh dũng kiên cường, bất chấp mọi gian khổ hi sinh của nhân dân ta, cùng với sự giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, trong hơn 30 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức, những biến động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, Đảng ta luôn xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách đổi mới đúng đắn, phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và những thành tựu cách mạng đã đạt được, giữ vững độc lập dân tộc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng CSVN trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, bên cạnh những thành tựu đạt được cũng không tránh khỏi những khuyết điểm, song Đảng ta đã nhìn nhận, lắng nghe ý kiến phản hồi từ nhân dân, từ đó đề ra những biện pháp sửa chữa đúng đắn, kịp thời và công khai phê bình, nhận khuyết điểm trước nhân dân, quyết tâm sửa chữa. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là minh chứng về quá trình từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, “là đạo đức, là văn minh” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Vì vậy, suốt 90 năm qua, Đảng ta vẫn là niềm tin, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, được nhân dân tin cậy, thừa nhận là đội tiên phong chính trị, người lãnh đạo chân chính duy nhất của cả dân tộc.
 
Quá trình đồng hành với lịch sử dân tộc, Đảng CSVN đã khẳng định được vai trò, sứ mệnh lịch sử đối với cách mạng Việt Nam. Trong những hoàn cảnh khó khăn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí của Đảng càng tỏa sáng. Mỗi khi tình hình cách mạng có sự biến động, phát triển, Đảng đều chủ động điều chỉnh, hoàn thiện đường lối, phương thức lãnh đạo, đề ra chủ trương, giải pháp, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên, huy động sức mạnh toàn dân tộc vượt qua khó khăn, thách thức để lãnh đạo hoàn thành mục tiêu cách mạng đề ra. Trong thời kì mới, khi cả thế giới đã bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; các thế lực thù địch vẫn ra sức chống phá, nhất là trước thềm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng... đã đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi ở Đảng những yêu cầu mới cao hơn và toàn diện hơn. Nhưng với bản lĩnh đã được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng 90 năm qua, nhất định Đảng ta sẽ vượt qua, hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà dân tộc và nhân dân giao phó.
 
Kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng CSVN, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kì tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.

Tác giả bài viết: Nguồn: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê các cơ quan, đơn vị ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19

Tính đến ngày 23/6/2021, các cơ quan, đơn vị có CĐCS trực thuộc CĐCS đã vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ đóng góp quỹ ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến UBMTTQVN tỉnh, số tiền 202 triệu đồng,  1532 tin nhắn (76.600.000đ). 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây