Các kỳ Đại hội

CÁC KỲ ĐẠI HỘI 
CỦA CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG TRỊ

           1. Thành lập Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị                             
        Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị được thành lập vào ngày 01/10/2006 theo Quyết định số 116/QĐ-LĐ của Ban Thường Vụ LĐLĐ tỉnh, Ban Chấp hành lầm thời gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, UBKT gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Kiên Cường - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, kiêm Chủ tịch CĐVC tỉnh, đ/c Nguyễn Xuân Trà - Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh. CĐVC tỉnh Quảng Trị quản lý 55 CĐCS với hơn 2.700 đoàn viên, CBCCVCLĐ.
Quyết định thành lập Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị
quyet dinh

Trải qua 14 năm thành lập và phát triển (2006-2020), Công đoàn Viên chức tỉnh có 03 kỳ Đại hội; cán bộ chuyên trách cơ quan Công đoàn Viên chức tỉnh gồm 03 đồng chí (trong đó 01 đồng chí kiêm nhiệm); công đoàn cơ sở trực thuộc gồm 51 đơn vị với 5.147 đoàn viên/5.173 CBCCVCLĐ.
Trong quá trình hoạt động, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị đã vinh dự được nhận Huân Chương Lao động hạng Ba (năm 2014).
       2. Đại hội lần thứ I Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2008-2013                                                                              Trong hai ngày, 16 và 17 tháng 4 năm 2008, Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2008-2013 được tổ chức tại thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ban Chấp hành gồm 19 uỷ viên, đồng chí Nguyễn Xuân Trà giữ chức vụ Chủ tịch CĐVC tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Lê giữ chức vụ Phó Chủ tịch; Ban Thường vụ gồm 06 ủy viên; Uỷ ban kiểm tra gồm 03 ủy viên.
*  Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2008 - 2013 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Nguyễn Xuân Trà Chủ tịch
2 Nguyễn Thị Hoài Lê Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Văn Bốn Ủy viên Ban Thường vụ
4 Nguyễn Thế Lập Ủy viên Ban Thường vụ
5 Lê Hữu Thọ Ủy viên Ban Thường vụ
6 Lê Trọng Lưu Ủy viên Ban Thường vụ
7 Nguyễn Hữu Bút Ủy viên Ban Chấp hành
8 Nguyễn Đình Chiến Ủy viên Ban Chấp hành
9 Hoàng Văn Cừ Ủy viên Ban Chấp hành
10 Hồ Xuân Doàn Ủy viên Ban Chấp hành
11 Ngô Thị Thu Hà Ủy viên Ban Chấp hành
12 Thái Văn Hoạt Ủy viên Ban Chấp hành
13 Nguyễn Thị Huyền Ủy viên Ban Chấp hành
14 Lê Thị Hương Ủy viên Ban Chấp hành
15 Nguyễn Thị Hường Ủy viên Ban Chấp hành
16 Hồ Sỹ Nam Ủy viên Ban Chấp hành
17 Phạm Hoài Phương Ủy viên Ban Chấp hành
18 Lê Hồng Quang Ủy viên Ban Chấp hành
19 Trần Công Quyền Ủy viên Ban Chấp hành
*  Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2008 - 2013 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Lê Hữu Thọ Chủ nhiệm UBKT
2 Hoàng Kim Biểu Ủy viên UBKT
3 Lê Trung Sỹ Ủy viên UBKT

3. Đại hội lần thứ II Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2013 - 2018
       Ngày 10,11 tháng 12 năm 2012 tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy, Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2013-2018 được tổ chức. Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2013-2018, bầu 07 đồng chí vào Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Trà, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh khóa II được bầu tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Lê được bầu tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu 5 đồng chí Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh.
Ban Chấp hành CĐVC tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2013-2018
    *  Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Nguyễn Xuân Trà Chủ tịch
2 Võ Thị Thương Phó Chủ tịch
3 Ngô Thị Thu Hiền Ủy viên Ban Thường vụ
4 Nguyễn Cửu Ủy viên Ban Thường vụ
5 Nguyễn Trung Hải Ủy viên Ban Thường vụ
6 Nguyễn Thị Huyền Ủy viên Ban Thường vụ
7 Nguyễn Thuận Minh Ủy viên Ban Chấp hành
8 Nguyễn Trí Ánh Ủy viên Ban Chấp hành
9 Nguyễn Trọng Dùy Ủy viên Ban Chấp hành
10 Nguyễn Hữu Bút Ủy viên Ban Chấp hành
11 Hoàng Văn Cừ Ủy viên Ban Chấp hành
12 Nguyễn Đình Chiến Ủy viên Ban Chấp hành
13 Nguyễn Thị Hà Ủy viên Ban Chấp hành
14 Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên Ban Chấp hành
15 Trần Thị Thu Hiền Ủy viên Ban Chấp hành
16 Nguyễn Công Minh Ủy viên Ban Chấp hành
17 Hồ Sỹ Nam Ủy viên Ban Chấp hành
18 Nguyễn Thái Nhân Ủy viên Ban Chấp hành
19 Phạm Hoài Phương Ủy viên Ban Chấp hành
20 Nguyễn Thị Thu Thanh Ủy viên Ban Chấp hành
21 Nguyễn Thị Hoài Lê Ủy viên Ban Chấp hành
*  Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2008 - 2013 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Võ Thị Thương Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT
2 Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Chủ nhiệm UBKT
3 Nguyễn Văn Đăng Ủy viên UBKT
4 Hồ Thị Hương Ủy viên UBKT
5 Nguyễn Chơn Thiện Ủy viên UBKT

         4. Đại hội lần thứ III Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2018 - 2023         
       Ngày 19/01/2018, đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị tổ chức tại thành phố Đông Hà. Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023, bầu 7 đồng chí Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Trà, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh khóa II được bầu tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, đồng chí Võ Thị Thương được bầu tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu 5 đồng chí Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh.                                   
Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023
  *  Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Nguyễn Thị Hoài Lê Chủ tịch
2 Võ Thị Thương Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Hồng Thoan Ủy viên Ban Thường vụ
4 Nguyễn Cửu Ủy viên Ban Thường vụ
5 Hoàng Thanh Ủy viên Ban Thường vụ
6 Nguyễn Quang Úy Ủy viên Ban Chấp hành
7 Nguyễn Thị Bích Thủy Ủy viên Ban Chấp hành
8 Nguyễn Trí Ánh Ủy viên Ban Chấp hành
9 Võ Thị Loan Ủy viên Ban Chấp hành
10 Nguyễn Thị Quế Phượng Ủy viên Ban Chấp hành
11 Lê Quang Vịnh Ủy viên Ban Chấp hành
12 Nguyễn Thị Hà Ủy viên Ban Chấp hành
13 Hồ Sĩ Trị Ủy viên Ban Chấp hành
14 Võ Trung Dũng Ủy viên Ban Chấp hành
15 Lâm Thị Hạnh Ủy viên Ban Chấp hành
16 Võ Đình Long Ủy viên Ban Chấp hành
17 Nguyễn Thị Huyền Ủy viên Ban Chấp hành
18 Lê Thanh Hùng Ủy viên Ban Chấp hành
*  Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2008 - 2013 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Võ Thị Thương Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT
2 Nguyễn Văn Đăng Phó Chủ nhiệm UBKT
3 Nguyễn Thị Trang Ủy viên UBKT
4 Nguyễn Chơn Thiện Ủy viên UBKT
5 Phạm Minh Thắng Ủy viên UBKT
      
   4. Đại hội lần thứ IV Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2023 - 2028        
Ngày 07/7/2023, Đại hội IV CĐVC tỉnh đã được long trọng tổ chức tại Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Trị và thành công tốt đẹp. Tham dự Đại hội có 158 đại biểu, gồm 20 đại biểu đương nhiên là ủy viên Ban Chấp hành CĐVC tỉnh khóa III, 138 đại biểu được bầu từ đại hội CĐCS. Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành CĐVC tỉnh khoá III trình Đại hội CĐVC tỉnh Quảng Trị lần thứ IV; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Quảng Trị với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao; Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐVC tỉnh Quảng Trị khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 15 đồng chí. Tại Hội nghị Ban Chấp hành CĐVC tỉnh Quảng Trị khóa IV lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ CĐVC tỉnh gồm 05 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Hoài Lê tái cử Chủ tịch CĐVC tỉnh, đồng chí Võ Thị Thương tái cử Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh; bầu UBKT CĐVC gồm 05 người, đồng chí Võ Thị Thương tái cử Chủ nhiệm UBKT; bầu đoàn đại biểu gồm 14 đại biểu, 02 đại biểu dự khuyết.
MG 9109
 
Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 20238
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Nguyễn Thị Hoài Lê Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐVC tỉnh
2 Võ Thị Thương Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh
3 Nguyễn Thị Hồng Thoan Ủy viên Ban Thường vụ CĐVC tỉnh
4 Nguyễn Cửu Chủ tịch CĐCS VP UBND tỉnh;
Ủy viên Ban Thường vụ CĐVC tỉnh
5 Nguyễn Phú Quốc Chủ tịch CĐCS Sở NN và PTNT;
Ủy viên Ban Thường vụ CĐVC tỉnh
6 Mai Chiếm Trung Chủ tịch CĐCS VP Tỉnh ủy;
Ủy viên Ban Chấp hành CĐVC tỉnh
7 Dương Tân Long Chủ tịch CĐCS UBMT TQVN tỉnh;
Ủy viên Ban Chấp hành CĐVC tỉnh
8 Hồ Sỹ Trị Chủ tịch CĐCS Cục Hải quan tỉnh;
Ủy viên Ban Chấp hành
9 Hoàng Văn Hóa Chủ tịch CĐCS Kho bạc NN tỉnh;
Ủy viên Ban Chấp hành CĐVC tỉnh
10 Đào Công Tuấn Chủ tịch CĐCS BHXH tỉnh;
Ủy viên Ban Chấp hành CĐVC tỉnh
11 Lê Thị Hải Hà Chủ tịch CĐCS Sở Tài chính;
Ủy viên Ban Chấp hành CĐVC tỉnh
12 Lê Quang Vịnh Chủ tịch CĐCS Sở Nội vụ;
Ủy viên Ban Chấp hành CĐVC tỉnh
13 Nguyễn Văn Biên Chủ tịch CĐCS Sở Ngoại vụ;
Ủy viên Ban Chấp hành CĐVC tỉnh
14 Trần Ngọc Sơn Chủ tịch CĐCS Sở GTVT;
Ủy viên Ban Chấp hành CĐVC tỉnh
15 Trần Thanh Hà Chủ tịch CĐCS Sở Thông tin và TT;
Ủy viên Ban Chấp hành CĐVC tỉnh
*  Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2023- 2028 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Võ Thị Thương Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT CĐVC tỉnh
2 Phan Minh Thành Phó Chủ nhiệm UBKT CĐVC tỉnh
3 Nguyễn Khắc Lập Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ;
Ủy viên UBKT CĐVC tỉnh
4 Võ Hồng Sơn Chánh VP Cục Thuế tỉnh;
Ủy viên UBKT CĐVC tỉnh
5 Lê Diệu Thuần Phó phòng Lao động,Việc làm Sở LĐ-TB và XH;
Ủy viên UBKT CĐVC tỉnh
*  Ban nữ công quần chúng Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2023- 2028 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Nguyễn Thị Hồng Thoan Ủy viên Ban Thường vụ CĐVC tỉnh, Trưởng Ban
2 Trần Thúy Ái UVBTV CĐCS Sở Văn hóa, TT và DL, Phó Trưởng Ban
3 Võ Thị Diệu Mai UVBTV CĐCS BHXH tỉnh, Thành viên
4 Hồ Thị Nghi Xuân UVBTV CĐCS Sở NN và PTNT, Thành viên
5 Đào Thị Nhung UVBCH CĐCS Sở LĐ – TB và XH, Thành viên
 
                    

Thống kê các cơ quan, đơn vị ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19

Tính đến ngày 23/6/2021, các cơ quan, đơn vị có CĐCS trực thuộc CĐCS đã vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ đóng góp quỹ ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến UBMTTQVN tỉnh, số tiền 202 triệu đồng,  1532 tin nhắn (76.600.000đ). 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây