Các kỳ Đại hội

CÁC KỲ ĐẠI HỘI 
CỦA CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG TRỊ

           1. Thành lập Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị                             
        Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị được thành lập vào ngày 01/10/2006 theo Quyết định số 116/QĐ-LĐ của Ban Thường Vụ LĐLĐ tỉnh, Ban Chấp hành lầm thời gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, UBKT gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Kiên Cường - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, kiêm Chủ tịch CĐVC tỉnh, đ/c Nguyễn Xuân Trà - Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh. CĐVC tỉnh Quảng Trị quản lý 55 CĐCS với hơn 2.700 đoàn viên, CBCCVCLĐ.
Quyết định thành lập Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị
quyet dinh

Trải qua 14 năm thành lập và phát triển (2006-2020), Công đoàn Viên chức tỉnh có 03 kỳ Đại hội; cán bộ chuyên trách cơ quan Công đoàn Viên chức tỉnh gồm 03 đồng chí (trong đó 01 đồng chí kiêm nhiệm); công đoàn cơ sở trực thuộc gồm 51 đơn vị với 5.147 đoàn viên/5.173 CBCCVCLĐ.
Trong quá trình hoạt động, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị đã vinh dự được nhận Huân Chương Lao động hạng Ba (năm 2014).
       2. Đại hội lần thứ I Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2008-2013                                                                              Trong hai ngày, 16 và 17 tháng 4 năm 2008, Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2008-2013 được tổ chức tại thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ban Chấp hành gồm 19 uỷ viên, đồng chí Nguyễn Xuân Trà giữ chức vụ Chủ tịch CĐVC tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Lê giữ chức vụ Phó Chủ tịch; Ban Thường vụ gồm 06 ủy viên; Uỷ ban kiểm tra gồm 03 ủy viên.
*  Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2008 - 2013 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Nguyễn Xuân Trà Chủ tịch
2 Nguyễn Thị Hoài Lê Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Văn Bốn Ủy viên Ban Thường vụ
4 Nguyễn Thế Lập Ủy viên Ban Thường vụ
5 Lê Hữu Thọ Ủy viên Ban Thường vụ
6 Lê Trọng Lưu Ủy viên Ban Thường vụ
7 Nguyễn Hữu Bút Ủy viên Ban Chấp hành
8 Nguyễn Đình Chiến Ủy viên Ban Chấp hành
9 Hoàng Văn Cừ Ủy viên Ban Chấp hành
10 Hồ Xuân Doàn Ủy viên Ban Chấp hành
11 Ngô Thị Thu Hà Ủy viên Ban Chấp hành
12 Thái Văn Hoạt Ủy viên Ban Chấp hành
13 Nguyễn Thị Huyền Ủy viên Ban Chấp hành
14 Lê Thị Hương Ủy viên Ban Chấp hành
15 Nguyễn Thị Hường Ủy viên Ban Chấp hành
16 Hồ Sỹ Nam Ủy viên Ban Chấp hành
17 Phạm Hoài Phương Ủy viên Ban Chấp hành
18 Lê Hồng Quang Ủy viên Ban Chấp hành
19 Trần Công Quyền Ủy viên Ban Chấp hành
*  Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2008 - 2013 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Lê Hữu Thọ Chủ nhiệm UBKT
2 Hoàng Kim Biểu Ủy viên UBKT
3 Lê Trung Sỹ Ủy viên UBKT

3. Đại hội lần thứ II Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2013 - 2018
       Ngày 10,11 tháng 12 năm 2012 tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy, Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2013-2018 được tổ chức. Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2013-2018, bầu 07 đồng chí vào Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Trà, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh khóa II được bầu tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Lê được bầu tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu 5 đồng chí Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh.
Ban Chấp hành CĐVC tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2013-2018
    *  Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Nguyễn Xuân Trà Chủ tịch
2 Võ Thị Thương Phó Chủ tịch
3 Ngô Thị Thu Hiền Ủy viên Ban Thường vụ
4 Nguyễn Cửu Ủy viên Ban Thường vụ
5 Nguyễn Trung Hải Ủy viên Ban Thường vụ
6 Nguyễn Thị Huyền Ủy viên Ban Thường vụ
7 Nguyễn Thuận Minh Ủy viên Ban Chấp hành
8 Nguyễn Trí Ánh Ủy viên Ban Chấp hành
9 Nguyễn Trọng Dùy Ủy viên Ban Chấp hành
10 Nguyễn Hữu Bút Ủy viên Ban Chấp hành
11 Hoàng Văn Cừ Ủy viên Ban Chấp hành
12 Nguyễn Đình Chiến Ủy viên Ban Chấp hành
13 Nguyễn Thị Hà Ủy viên Ban Chấp hành
14 Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên Ban Chấp hành
15 Trần Thị Thu Hiền Ủy viên Ban Chấp hành
16 Nguyễn Công Minh Ủy viên Ban Chấp hành
17 Hồ Sỹ Nam Ủy viên Ban Chấp hành
18 Nguyễn Thái Nhân Ủy viên Ban Chấp hành
19 Phạm Hoài Phương Ủy viên Ban Chấp hành
20 Nguyễn Thị Thu Thanh Ủy viên Ban Chấp hành
21 Nguyễn Thị Hoài Lê Ủy viên Ban Chấp hành
*  Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2008 - 2013 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Võ Thị Thương Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT
2 Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Chủ nhiệm UBKT
3 Nguyễn Văn Đăng Ủy viên UBKT
4 Hồ Thị Hương Ủy viên UBKT
5 Nguyễn Chơn Thiện Ủy viên UBKT

         4. Đại hội lần thứ III Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2018 - 2023         
       Ngày 19/01/2018, đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị tổ chức tại thành phố Đông Hà. Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023, bầu 7 đồng chí Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Trà, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh khóa II được bầu tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, đồng chí Võ Thị Thương được bầu tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu 5 đồng chí Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh.                                   
Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023
  *  Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Nguyễn Thị Hoài Lê Chủ tịch
2 Võ Thị Thương Phó Chủ tịch
3 Ngô Thị Thu Hiền Ủy viên Ban Thường vụ
4 Nguyễn Cửu Ủy viên Ban Thường vụ
5 Hoàng Thanh Ủy viên Ban Thường vụ
6 Nguyễn Quang Úy Ủy viên Ban Chấp hành
7 Nguyễn Thị Bích Thủy Ủy viên Ban Chấp hành
8 Nguyễn Trí Ánh Ủy viên Ban Chấp hành
9 Võ Thị Loan Ủy viên Ban Chấp hành
10 Nguyễn Thị Quế Phượng Ủy viên Ban Chấp hành
11 Lê Quang Vịnh Ủy viên Ban Chấp hành
12 Nguyễn Thị Hà Ủy viên Ban Chấp hành
13 Hồ Sĩ Trị Ủy viên Ban Chấp hành
14 Võ Trung Dũng Ủy viên Ban Chấp hành
15 Lâm Thị Hạnh Ủy viên Ban Chấp hành
16 Võ Đình Long Ủy viên Ban Chấp hành
17 Nguyễn Thị Huyền Ủy viên Ban Chấp hành
18 Lê Thanh Hùng Ủy viên Ban Chấp hành
*  Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2008 - 2013 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Võ Thị Thương Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT
2 Nguyễn Văn Đăng Phó Chủ nhiệm UBKT
3 Nguyễn Thị Trang Ủy viên UBKT
4 Nguyễn Chơn Thiện Ủy viên UBKT
5 Phạm Minh Thắng Ủy viên UBKT
      
 

Kết quả ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Tính đến hết tháng 5/2020, các cơ quan, đơn vị, CBCCVCLĐ thuộc CĐVC tỉnh đã ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tới Ban cứu trợ, UBMTTQVN tỉnh với số tiền 484.794.727đ, số tin nhắn: 6.400 tin, ngoài ra một số đơn vị ủng hộ các nhu yếu phẩm như khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt, nước rửa tay khô, nước...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây